Les også:

Finn ordførerens rapport fra våren 1940