Fra det tyske flyangrepet på Narvik 1. juni 1940. (original bildetekst) Riksarkivet/NTBs Krigsarkiv.
Fra det tyske flyangrepet på Narvik 1. juni 1940. (original bildetekst) Riksarkivet/NTBs Krigsarkiv.

Finn ordførerens rapport fra våren 1940

Nå kan du lese hvordan ordføreren skildret krigshendelsene i din kommune våren 1940. Her kan du finne interessant lokalt krigsstoff. 

Hvordan merket folk i din kommune invasjonen og krigen? Det NS-styrte Innenriksdepartementet opprettet et Institutt for historisk forskning som skulle sikre kilder for ettertiden. Alle fylkesmenn og ordførere fikk i oppdrag å beskrive krigsbegivenhetene våren 1940 i sitt fylke og i sin kommune. Disse rapportene finnes for hele landet og er til sammen på mer enn 5.000 sider. Arkivverket publiserer samtlige rapporter i Digitalarkivet den 9. april.

Du kan få forhåndstilgang til rapportene. En e-post med innloggingsinformasjon er nylig sendt ut til LLAs medlemsaviser. Har du ikke mottatt denne? Ta kontakt.

Merk sperrefrist på publisering av stoff fra rapportene: onsdag 8. april.

Arkivverkets vårslipp

Arkivverket slipper en rekke nye kilder fra 2. verdenskrig i anledning at det er 80 år siden invasjonen og 75 år siden frigjøringen. Slippet er fordelt på to datoer, 9. april og 8. mai. Allerede nå kan du få tilgang til de hittil ukjente ordførerrapportene som forteller om hva som skjedde i din kommune våren 1940.

I vårslippene publiserer Arkivverket dokumenter og fotografier fra 2. verdenskrig i Digitalarkivet. Det er gjerne arkiver de nylig har mottatt, nylig har ordnet eller der taushetsplikten nylig er bortfalt. I år legger de ut dokumenter og fotografier særlig knyttet til datoene 9. april og 8. mai.

For fotomateriale, se foto.digitalarkivet.no, eller kontakt Arkivverket.

Annet aktuelt stoff for lokalavisene fra Arkivverket

10 sentrale krigsdokumenter i Digitalarkivet

Tidligere vårslipp

Masse stoff avisene kan bruke mot kreditering Arkivverket

Dykk ned i Arkivverkets fotoweb med over 50 000 bilder