De ansatte ved Sunnhordlands trykkeri bruker plasthansker. Foto: Sunnhordland
De ansatte ved Sunnhordlands trykkeri bruker plasthansker. Foto: Sunnhordland

Abonnentene kan trygt ta imot papiravisen

Risikoen for smittespredning via papiravisen er helt minimal.

En del avislesere lurer kanskje på om papiravisen kan være en smittekilde. LLA har hentet inn informasjon fra trykkeri- og distribusjonsselskapene til mediekonsernene Schibsted, Amedia, Polaris og andre uavhengige. Alle er nå svært nøye med smittevern.

– Vi har tatt mange grep for å være operative og unngå å være smittebærende, sier daglig leder Reidar Hystad i Sunnhordland.

Sunnhordlands trykkeri, pakkeri og distribusjon har innført en rekke ekstra tiltak, blant annet hygienepålegg, pålagt bruk av hansker ved behandling av aviser, hyppigere renhold og desinfisering av felles berøringspunkter, to-delte skift uten overlapping, ingen tilgang for pakkere eller gjester i trykkeriet og én bil per sjåfør.

Helsemyndighetene har formidlet at det er svært lite sannsynlig at virus på pakker forårsaker sykdom. Risikoen for smitte fra aviser er enda lavere, ettersom avisene blir produsert av maskiner, pakkes i plast på trykkeriet og er i plast under transport. De første som berører avisene er vanligvis avisbudene, og de bruker hansker.

Bransjen formidler at de ikke kjenner til noen distribusjonsselskaper i verden som har stanset sin virksomhet på grunn av korona-smitte.