Se kart: Søkelys på plastavfallet over hele landet

Samarbeidsprosjektet Europas plastkrise sørger for at kommuner, renovasjonsselskap og privatpersoner over hele landet må svare på spørsmål om plastavfall.

Foreløpig er det publisert saker om plastavfallets reise fra disse kommunene: