Author Archives: Geir K. Hus

Mediestøttemeldinga i Stortinget i dag: Viktig med lokalaviser Norge rundt
Publisert: 11-06-2019

I dag blei mediestøttemeldinga debattert i Stortinget. Politikarar frå alle leirar understreka viktigheten av å ha gode, livskraftige og redaktørstyrte lokalaviser.

[ les mer ]

Stortinget opnar for betre løysing for avisdistribusjon!
Publisert: 29-05-2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget kjem LLA og MBL i møte. Det skal vurderast om distribusjonen av avisene kan bli enda betre enn tidlegare framlagte forslag.

[ les mer ]

Lokalavisene arbeider med framtida!
Publisert: 22-05-2019

Landslaget for lokalaviser (LLA) har stor tro på at lokal journalistikk og avisene kommer til å stå sterkt i år og dag. Samtidig må avisene komme folks endrede medievaner i møte. Denne uka var flere lokalaviser samlet for å arbeide fram nye og innovative måter å tenke avis på.

[ les mer ]

LLA og MBL ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres
Publisert: 20-05-2019

LLA og MBL ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

[ les mer ]

Stadig fleire nye aviser på landslaget!
Publisert: 29-04-2019

Dei siste månadane har åtte nye avistitlar blitt medlem i Landslaget for lokalaviser. Det gjer avisfelleskapet sterkare og bedre.

[ les mer ]

NRK sendte direkte frå Hallingdølen: – Lokalavisene svært viktige for levande lokalsamfunn
Publisert: 23-04-2019

Tysdag sendte NRK direkte frå redaksjonen til Hallingdølen. Redaktør Embrik Luksengard minna folk om at lokalavisene er svært viktige for lokal identitet og levande lokalsamfunn.

[ les mer ]

Lokalavisene skal fortsatt fram til folk
Publisert: 10-04-2019

Fra neste sommer skal Posten bare gå med post to til tre dager i uka. Samtidig skal staten kjøpe distribusjonstjenester av andre leverandører, slik at folk skal få avisene sine minst tre dager i uka. Dermed har Landslaget for lokalaviser (LLA) fått et nytt gjennomslag i regjeringen for at lokalavisene er viktige for innbyggerne og lokalt demokrati.

[ les mer ]

Her kjem alt frå årets landsmøte!
Publisert: 01-04-2019

Bilder, videoar, foredrag, prisdiplomar og presseklipp frå LLAs landsmøte i Drammen kjem etter kvart her. I mellomtida kan du lese lørdagens pressemelding om Årets lokalavis og andre prisvinnarar:

[ les mer ]

Kvinnheringen er Årets lokalavis
Publisert: 31-03-2019

Kvinnheringen er Årets lokalavis. Den gjeve prisen ble delt ut på Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte i Drammen lørdag kveld.

[ les mer ]

Mediestøttemeldinga lagt fram: LLA og lokalavisene får endeleg gjennomslag for eit solid løft
Publisert: 29-03-2019

Kulturminister Trine Skei Grande (Venstre) la fram regjeringas mediestøttemelding på Landslaget for lokalaviser (LLA) sitt landsmøte i Drammen i dag. I meldinga er det tydeleg at lokalavisene skal få eit etterlengta og svært nødvendig løft i årleg produksjonstilskot.

[ les mer ]