Author Archives: Geir K. Hus

Øystein Øygarden konstituert som ny styreleiar i LLA
Publisert: 16-08-2019

Øystein Øygarden er frå fredag konstituert som styreleiar i Landslaget for lokalaviser (LLA). Han overtar etter Tomas Bruvik.

[ les mer ]

Stillingsannonse: LLA søkjer ny generalsekretær
Publisert: 16-08-2019

Landslaget for lokalaviser (LLA) har ledig stilling som generalsekretær. Dagens generalsekretær skal inn i annan jobb i organisasjonen, og vi søker hans etterfølgjar.

[ les mer ]

Mediepolitisk debatt i Arendal
Publisert: 12-08-2019

Denne veka var også LLAs Rune Hetland og Tomas Bruvik til Arendal. Medieorganisasjonane hadde fire arrangement under Arendalsuka:

[ les mer ]

Sjekk høstprogrammet!
Publisert: 05-07-2019

Sjekk alt som er på gang i høst:

[ les mer ]

Europa-program for nye digitale inntekter
Publisert: 14-06-2019

Norske lokalaviser som jakter på nye digitale inntekter, kan no melde seg på eit nytt Europeisk utvekslingsprogram.

[ les mer ]

Mediestøttemeldinga i Stortinget i dag: Viktig med lokalaviser Norge rundt
Publisert: 11-06-2019

I dag blei mediestøttemeldinga debattert i Stortinget. Politikarar frå alle leirar understreka viktigheten av å ha gode, livskraftige og redaktørstyrte lokalaviser.

[ les mer ]

Stortinget opnar for betre løysing for avisdistribusjon!
Publisert: 29-05-2019

Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget kjem LLA og MBL i møte. Det skal vurderast om distribusjonen av avisene kan bli enda betre enn tidlegare framlagte forslag.

[ les mer ]

Lokalavisene arbeider med framtida!
Publisert: 22-05-2019

Landslaget for lokalaviser (LLA) har stor tro på at lokal journalistikk og avisene kommer til å stå sterkt i år og dag. Samtidig må avisene komme folks endrede medievaner i møte. Denne uka var flere lokalaviser samlet for å arbeide fram nye og innovative måter å tenke avis på.

[ les mer ]

LLA og MBL ber Stortinget bidra til at flest mulig får avisen når postloven endres
Publisert: 20-05-2019

LLA og MBL ber Stortinget om å gi Samferdselsdepartementet i oppdrag å utrede hvordan penger til kompenserende tiltak skal brukes, med sikte på å finne en løsning som er bedre for mediehusene og hvor en større andel av alle avisers abonnenter får avisen levert i tide. Det bør spesielt utredes om det kan være formålstjenlig at Posten og kompensasjonstiltaket kan utfylle hverandre, eventuelt at Posten alene kan utføre oppdraget.

[ les mer ]

Stadig fleire nye aviser på landslaget!
Publisert: 29-04-2019

Dei siste månadane har åtte nye avistitlar blitt medlem i Landslaget for lokalaviser. Det gjer avisfelleskapet sterkare og bedre.

[ les mer ]