Kartlegging av seksuell trakassering i mediebransjen

I samarbeid med de andre medieorganisasjonene kartlegger LLA omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Her er nærmere informasjon om undersøkelsen. 

Hvem står bak undersøkelsen?
Norsk Journalistlag, Mediebedriftenes Landsforening, Fagpressen, Landslaget for Lokalaviser og Norsk Redaktørforening.

Hvem er undersøkelsen rettet mot?
Vi oppfordrer alle medarbeidere, på alle nivåer i mediebransjen, til å svare på undersøkelsen. Vi ber deg svare uansett om du har opplevd eller har kjennskap til tilfeller av seksuell trakassering, eller ikke. Undersøkelsen sendes også ut til frilansere og midlertidig ansatte.

Må jeg svare på undersøkelsen?
Nei. Å svare er helt frivillig. Men velger du å svare, samtykker du samtidig til å delta på den anonymiserte undersøkelsen. Gjennom hele undersøkelsen vil du kunne velge å la være å svare på enkeltspørsmål, dersom du ikke ønsker det.

Kan jeg trygt svare på undersøkelsen uten å risikere at min identitet blir kjent?
Ja. Undersøkelsen er anonym. Tallene blir kun rapportert på overordnet nivå. I forbindelse med utformingen av undersøkelsen har medieorganisasjonene søkt råd både hos Datatilsynet og Regional Etisk Komité for å sikre at vi ivaretar den enkeltes medarbeiders personvern.

Hva skal undersøkelsen brukes til?
Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep i norsk mediebransje. Det er ikke tidligere gjennomført en så omfattende og bred undersøkelse om disse temaene. Ved å kartlegge omfanget av seksuell trakassering og seksuelle overgrep, vil vi også kunne sette inn tiltak og gjøre ledere og medarbeidere bedre i stand til å forebygge og håndtere tilfeller av seksuell trakassering i mediehusene. Målet er at ingen medarbeidere i norske mediebedrifter skal utsettes for trakassering og overgrep.

Jeg har mottatt flere invitasjoner til å svare på undersøkelsen. Hva gjør jeg?
Fem medieorganisasjoner samarbeider om undersøkelsen. Den sendes ut både til medlemmer i NJ og NR og til medlemsbedriftene i de øvrige organisasjonene. Dermed vil flere enkeltpersoner risikere å få flere invitasjoner. Men du skal bare svare en gang.

Lenken til undersøkelsen fungerer ikke. Hva gjør jeg?
Dersom du har fått tilsendt en lenke som ikke fungerer, så ta kontakt med den som har sendt deg lenken. Hvis du skal videreformidle undersøkelsen til andre, må du videresende lenken slik du finner den i den opprinnelige e-posten. Dersom du åpner den og deretter kopierer lenken fra nettleseren, vil den ikke virke.

Jeg fikk ikke fullført undersøkelsen. Hva gjør jeg?
Dersom du avslutter/blir avbrutt underveis i undersøkelsen må du starte på nytt. Det er dessverre ikke mulig å gå tilbake til punktet der du ble avbrutt. Dette er fordi undersøkelsen gjennomføres helt anonymt.

De mest detaljerte spørsmålene om konkrete erfaringer går bare seks måneder tilbake i tid. Hvorfor? Undersøkelsen består av noen standardiserte spørsmål som brukes i norsk arbeidsliv. Har du opplevd seksuell trakassering lenger tilbake i tid, vil du også kunne svare på dette.

Hvem har utformet undersøkelsen?
Organisasjonene som står bak undersøkelsen har utformet denne og søkt råd i tidligere forskning på seksuell trakassering, overgrep og trusler i arbeidslivet – blant annet ved Statens Arbeidsmiljøinstitutt, Arbeidsforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen.

Jeg har flere spørsmål om undersøkelsen. Hvem kontakter jeg?

Her er kontaktpersoner for spørsmål om undersøkelsen:

MBL – Bente Håvimb, bente@mediebedriftene.no – tlf 97 03 47 29

NJ – Gunhild Mohn, gunhild.mohn@nj.no – tlf 41 21 70 43

NR – Reidun Kjelling Nybø, rkn@nored.no – tlf 91 10 55 11

LLA – Lene Pernille Østberg, lene@lla.no   – tlf 452 89 222

Fagpressen – Berit Nyman, bn@fagpressen.no – tlf 93 43 33 45

Jeg har spørsmål knyttet til konkrete saker om seksuell trakassering. Hvem skal jeg kontakte?

Dersom du har opplevd seksuell trakassering, vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med din nærmeste leder eller tillitsvalgt.

Du kan selvsagt også kontakte medieorganisasjonene for råd i slike saker:

Norsk Journalistlag – nj@nj.no tlf 22 05 39 50

Mediebedriftenes Landsforening – info@mediebedriftene.no tlf 22861200

Norsk Redaktørforening – post@nored.no tlf 22 40 50 50

Landslaget for lokalaviser – lla@lla.no – tlf 452 89 111

Fagpressen – bn@fagpressen.no – 24146100