Det viste seg at helsesøstre er bra avisstoff

Vi kikket nærmere på dekningen av helsesøstre i den ene av kommunene våre og fikk bedre saker enn vi hadde ventet på forhånd. Vi avdekket dårlig tilbud, men også ansatte som fikk munnkurv og et åpenhetsreglement som ikke fungerer.

Saken startet med at jeg fikk kontakt med en mann som ble utsatt for seksuelle overgrep som liten. I voksen alder har han startet en nettside for utsatte menn.
Vi snakket sammen om hvordan overgrep og omsorgssvikt kan oppdages hos barn i en tidlig alder og vi kom frem til at landets helsesøstre har en unik mulighet til å bidra med sin ekspertise. Som barneombud Reidar Hjermann sa: Helsesøstre er skolebarnas bedriftshelsetjeneste.
Vi fikk kontakt med en helsesøster i Søgne som ville snakke om situasjonen. Det kom frem at kommunen nedprioriterer helsesøstre i skolen. Hun hadde ansvar for 400 barn med en stilligsprosent på 20. Normen fra Helsedirektoratet er at en helsesøster i 35 prosent stilling kan ta seg av 100 barneskolebarn. Hun var svært oppgitt over situasjonen og sa at det knapt var tid nok til å gjennomføre de pålagte oppgavene.
Underveis da jeg jobbet med saken over flere dager kom det frem at kommunen kneblet ansatte. Intervjuer ble trukket og det var tydelig en fiendtlig innstilling fra administrasjonen og enhetsleder.
Hvis jeg skulle holdt meg til kommunens åpenhetsregler ville denne saken aldri sett dagens lys – disse reglene sier at vi skal gå tjenestevei.
Jeg kontaktet også barneombud Reidar Hjermann og fikk en kommentar til tallene som kom frem da vi jobbet med saken. Han sa at kommunens prioriteringer var det verste han hadde sett og han påpekte nødvendigheten av å ha tilgjengelige helsesøstre på skolene. Barneombudet fikk aldri klager på helsesøster, men mange henvendelser på at helsesøster ikke var til stede.