Kva vil politikarane bruka 20 millionar kroner på?

“To politikarar i Haram og Sandøy, ein i posisjon og ein i opposisjon, har fått 20 millionar kroner frå ein fiktiv rik velgjerer til å putte inn i det kommunale budsjettet. Her ser du korleis dei ville ha disponert pengane”.


Ei interessant og artig sak å laga i forkant av lokalvalet. Gi politikarane 20 millionar ekstra og sjå kva dei ville prioritert. Saka er tidlegare laga av Ryfylke, og vart peika ut som den beste valsaka av valforskar Frank Aarebrot.