Navarsete vil ha flere unge til valgurnene

Bare 33 prosent av førstegangsvelgerne brukte stemmeretten sin ved forrige kommunevalg i 2007. For få, mener kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete, og utfordret i går lederne i politiske ungdomsorganisasjoner.

– Mange unge er opptatt av samfunnsspørsmål, men de definerer seg ikke som politisk interesserte. Hvordan skal vi få ungdom til å delta mer?, det er hovedspørsmålet, åpnet Navarsete med.

Skolevalgkampen var det temaet det ble diskutert mest rundt.

– Hvordan skolevalgkampen blir avviklet er kanskje avgjørende for om de unge vil stemme eller ikke, men vel så interessant er nominasjonsprosessene. Hvordan kan partiene få ungdommen inn på listene? spurte statsråden.

Det kom fram under møtet at de politiske ungdomsorganisasjonene ofte hadde problemer med å slippe til i skolen i forbindelse med valgkamp.

– Motstanden dere møter når dere skal ut på skolene skal jeg prøve å gjøre noe med, svarte statsråden.

Prøveordningen med stemmerett for 16-åringer var også et tema:

– Hvordan påvirker dette ungdomsengasjementet i disse kommunene etter valget? Det vil være interessant å se, mente Navarsete.

Leder Henrik Asheim i Unge Høyre mente at lokalavisen ville være viktig for å få unge til stemmeurnene.

– Vi vet at det i mange lokalsamfunn nå nomineres unge kandidater. Hva med å gå i gang med ungdomskandidat-blogger på avisenes nettsider? Det er viktig at avisene bevisst trekker de unge frem og gir dem plass, særlig på nett, sier Asheim til LLA.

– Hvorfor på nett og ikke på papir?

– De aller fleste ungdomskandidatene kommer til å ha facebooksider. Det er lett å linke til bloggen fra facebooksiden, og da spres det også lettere blant ungdom. Men selvsagt kan dette skrives om i papiravisa også, svarer han (se saken : ungdomspolitikere som blogggjester )

I følge lokaldemokratiundersøkelsen i 2007 er det tre faktorer som skaper politisk engasjement:

enkeltsaker
misnøye
å bli spurt om å delta

…mens disse faktorene hindre engasjememnet:

jeg vet ikke nok
for få saker som engasjerer
ser ikke at man har inflytelse
ingen har bedt meg om å delta

Les også sak på krd sine nettsider