«Vi er elever og skriver om ting vi bryr oss om da»

Helge Sælids masteravhandling i norsk didaktikk ved Universitetet i Oslo tar for seg tekstkulturelle forbilder i skoleavisa ved en videregående skole.

Hun konkluderer bl.a. med at "både skoleavisa og læringsaktiviteten er en egen sjanger, og her har situasjonskonteksten større betydning enn kulturkonteksten”.
Ukas ungstoff-tips levert av Jan Steen (steenmedia.no)