Kvar vart det av Brita?

Laurdag var dette oppslaget å sjå i avisa Hordaland.


Saka handlar om namngevingsmotar og oppattkalling, med Brita som eit av mange namn som har gått av moten. Oppslaget er fantastisk illustret (tekst: Brynjulv Melve, foto: Vidar Herre)