Hvordan var det å leve i 1814?

Dalane Tidende har fått en lokal historiker til å beskrive livet i Dalane og Egersund rundt 1814. Historiske kilder vitner blant annet om et samfunn i fattigdom. Underernæring førte til langsom død i store deler av landets befolkning, og kystbefolkningen led mest. Krigspolitikk hindret fri tilførsel av korn og andre viktige varer. Egersund hadde ingen brukbare veier fra landsbygda, og handel mellom innlandsbygdene og Egersund var vanskelig.

I Bjerkreim måtte de til med barkebrød på mange av brukene, og i Ørsdalen samlet folk sissilrot som de malte og blandet mjølet.

Dalane Tidende forteller også historien om Christen Mølbach, den eneste egersunderen som var til stede på Riksforsamlingen på Eidsvoll i 1814.