Seks ungdommer. Seks ulike valg

“3.413 elever går fra grunnskolen og begynner på videregående i Nordland i høst. Vi har snakket med seks av dem. Om fagvalget som de har gjort. Og om det store, åpne rommet som kalles
framtida.” Se Helgelands Blad store reportasje “Det viktige valget”


Journalist Leif Steinholt i Helgelands Blad har vært hjemme hos seks ungdommer for å snakke med dem om framtida. Steinholt har også intervjuet høgskolelektor Inga H. Andreassen om press.
Det er gjort en god fotojobb til saken. Bildene gir oss et ekstra innblikk i hvem disse ungdommene er.