Siste uke med egenannonser for elevhefter

Vi minner om avisbransjen sine egenannonser om elevhefter om kommunevalget, hvor vi sendte ut siste bolk med annonser rett før sommerferien. Tusen takk til alle dere som har trykt annonsene. De virker! Svært mange skoler har alt bestilt heftene, og flere kommer nok til når det nye skoleåret snart begynner. Slik bidrar avisbransjen til å øke kunnskapsnivået om lokaldemokratiet og avisenes samfunnsansvar.

De siste annonsene er i fire utgaver: Helside, modul 16, modul 26 og modul 53. De er i fir-farge og på nynorsk og bokmål.

Etter uke 33 ønsker vi ikke at avisene rykker inn flere annonser om elevheftene.

Vi minner om at det ikke følger særlige forpliktelser eller merarbeid gjennom å trykke annonsene. Når skolene vil bestille elevheftene, gjøres dette direkte gjennom en nettside som MBL, Avis i Skolen og LLA står bak. Skolene selv betaler for materiellet de får fra oss. Avisen din trenger strengt tatt ikke gjøre mer enn å vederlagsfritt trykke annonsene som dere nå får fra oss. Men for all del: Mulighetene er mange til å hjelpe elevene til å bli bedre kjent med lokaldemokratiet sitt og avisen sin. Derfor oppfordrer vi i det minste alle aviser til å gi skolene gratis klassesett i den perioden skolene måtte spørre om det. Men se også Slik kan elevheftene gi deg nye lesere

Se flere og tidligere annonser for elevheftet

Alle annonsene er lagt ut på www.lla.no, under Ung og engasjert.

Her finner du også “bruk stemmeretten”-annonsene og materiell til LLAs valgkonkurranse.