Twitterkrigen

Krigen får me aldri nok av. No skal historikar Øystein Hellesøe Brekke gjenskapa krigshandlingane time for time på Twitter, frå Voss og omland i aprildagane i 1940.