Gode tips til temanummer

I Kvinnheringen sitt temanummer Motar og trendar har journalist Mona Grønningen intervjua kvinner frå fleire ulike land om klede og mote. God idé, ryddig presentasjon av saka, fine bilete.