To tips fra Die Zeit

1.Godt illustrasjonsbilde på generasjonsskifte: Lærergenerasjonen som har preget tyske skoler i flere tiår går nå av med pensjon. Hvem kommer til å erstatte de? Avisa har fått to lærere, en yngre og en eldre til å tømme sekken sin.

2. Elevskap som bakteppe: Saken handler om det liberale partiet FDP: “Skal det først være kvinner, må de i det minste være pene”, lyder overskriften: “FDP (liberalt parti) er en manneforening. Kvinnebildet deres er del av det liberale problemet”. Måten illustrasjonen til saken er løst på er flott:

Takk til grafiker Anja Wunsch i Søgne og Songdalen Budstikke for tysk oversettelse