Heider til Sunnmøringen-journalist

Journalist Sindre Omenås i Sunnmøringen har fått heiderleg omtale av Møre og Romsdal Journalistlag for den grundige gjennomgangen av «Eventyret Strandafjellet». Artiklane har tidlegare vore omtala her i idébanken.

Her er juryen si grunngjeving:

«Over to fyldige artiklar gir journalisten kronologisk oversikt over viktige vedtak, avgjerder, hendingar og prosessar rundt den omstridde utbygginga på Strandafjellet. Juryen meiner det er prisverdig av Sunnmøringen å gjere eit så grundig arbeid. Det vitnar om journalistisk mot at heile denne omstridde saka blir bretta ut og ulike faser i prosessen blir sett i samanheng. Artiklane er ei god hjelp for lesarane til å få overblikk i eit sakskompleks det er viktig for innbyggjarane i Stranda å ha innsyn i».

Les Sunnmøringen sin omtale av prisen her.

Vi gratulerer!