Valgkronikker til LLA-avisene

I forbindelse med årets kommune- og fylkestingsvalg har LLA har engasjert fem ungdommer fra fem ulike organisasjoner til å skrive valgkronikker. De fem skribentene kommer fra ulike deler av landet og representerer fem forskjellige organisasjoner, alt fra Hyperion (Norsk forbund for fantastiske fritidsinteresser), til Norges Bygdeungdomslag.

Kronikkene er til fri bruk i avisa. Du vil få tilsendt en ny kronikk hver måned, fram til og med valgmåneden september. Første kronikk er sendt ut, og har alt stått på trykk i blant annet
Fanaposten.

Målet med kronikkene er å nå ut til enda flere ungdommer, med en oppfordring om å engasjere seg og å bruke stemmeretten sin.

I tillegg til å sette kronikkene på trykk er det hyggelig om dere i avisredaksjonen også finner lokale vinklinger på temaene som blir tatt opp i kronikkene. Eksempelvis: Første kronikk ut handler om data som fritidsinteresse, og organisasjonen Warpcrew sitt problem med å skaffe lokaler til den årlige datasamlingen. De føler at idrettslige arrangement blir prioritert foran datatreff. Hvordan er interessen for data blant unge i avisa sitt nærområde? Finnes det lokale dataorganisasjoner dere kan intervjue?

Vi håper at valgkronikkene blir tatt godt imot og kan være et positivt innslag i avisa di.

Vedlegg: kronikk for mai og juni.