Materiell til amerikansk Avis i Skolen-uke


USA var først ute med Avis i Skolen (NIE). Hvert år arrangeres en NIE-uke hvor det blant utgis en manual som avisene kan bruke i sitt nedslagsfelt. Kanskje LLA-avisene kan finne gullkorn i manualen som de kan tilpasse til sin hverdag?
 Se manualen her

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Vincens Steen, steenmedia.no