Historisk stoff med historisk sus

Avisa Framtid i Nord presenterer historisk stoff for leserne sine på en frisk og kreativ måte. Dette er del to av en serie om far og sønn Reiersen og deres fornorskingsarbeid, på trykk 11. og 18. februar.

Se vedlegg