– Stilte de vanskelige og kritiske spørsmålene

Journalist Christina Gulbrandsen og Askøyværingen fikk hederlig omtale for sin artikkelserie «Etter Utøya» under kåringen av årets lokalavisjournalist på LLAs landsmøte.

Askøyværingen ønsket ikke det enorme personfokuset i Utøya-dekkingen. De ville vise respekt, og samtidig ha en kritisk tilnærming til kommunens håndtering av saken.

Askøyværingen skriver dette om arbeidet med artikkelserien: «Vi visste at kommunen selv var i gang med en intern vurdering av sin egen krisehåndtering. Uttalt sa kommuneledelsen at rapporten skulle vise hvordan de håndterte krisen. Men ut fra tillit hos berørte kilder i lokalsamfunnet, fikk journalisten opplysninger om at flere sentrale parter var utelatt fra rapporten. De var ikke bedt om å sende inn sin vurdering, som kommunen igjen skulle bruke for å evaluere seg selv. Journalisten visste også at kommunen så særdeles positivt på sin egen håndtering av saken, noe som ofte er tilfellet når man skal vurdere seg selv. Vi visste også at dette ikke alltid var i samsvar med berørte parters oppfatning. Vår jobb ble derfor å lage en artikkelserie som berørte de ulike aspektene og kom på trykk før kommunens egen rapport var klar. Sistnevnte var et poeng fordi vi håpet vår dekning av mangelfull rapportering fra kommunen sin side, kanskje ville føre med seg at kommunen gjorde endringer før rapporten ble publisert. I etterkant vet vi at evalueringen til kommunen ble utvidet, og at kommunale tiltak ble satt i verk som følge av artikkelserien.»

Juryens begrunnelse: Artikkelserien går rett inn i VVP punkt 1.5 om pressens plikt til å beskytte enkeltmennesker mot forsømmelser fra offentlige myndigheter. Journalist Christina Gulbrandsen retter søkelys mot kommunens ivaretakelse av sitt ansvar overfor unge mennesker, pårørende og hjelpere, i en svært vanskelig situasjon. Temaet artikkelserien berører er vondt og ikke minst, nært. Likevel klarer journalisten å stille de vanskelige og kritiske spørsmålene som alle lokalaviser med berørte fra Utøya burde gjøre. Saken omtales med varsomhet og respekt for de pårørende, både i sitt innhold og i sin form. Juryen mener Christina Gulbrandsen i Askøyværingen fortjener hederlig omtale for artikkelserien «Utøya».