Bokbransjen står på for å få med unge

Sju av de norske forlagene samarbeider om å lage en boknettside for ungdom. Der vil unge lesere oppdage, diskutere, og dele leseopplevelser og bøker med andre unge. Kan vi i avisene gjøre noe liknende?

Unge skal gi nettstedet et navn, og de kan være med i navnekonkurransen på Facebook. Kan vi i avisene gjøre noe liknende? La unge dele leseopplevelser og synspunkter på et nettsted i regi av avisen(e)? Det kan bidra til at vi styrker den direkte kontakt med lesegruppen. Se hva bokbransjen gjør: http://www.klartale.no/kultur/article116287.zrm

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no