Blir språket for sivilisert?

Rektor har blitt “resultatenhetsleder” og problem er i dag berre utfordringar. Den aukande gruppa av kommunikasjonsrådgjevarar vil gjerne at journalistar skal bruke fine ord. Lét journalistane seg styre? Det er ein fare i at orda blir så konstruktive, så finkjemte og adekvate at ein vanleg mann eller kvinne på ei helt vanleg gate ikkje lenger kjenner seg att, trur journalist Lars Sveinung Lid. Les hjørnesparket hans “Fri flyt” i Bygdanytt.