Fenne spesial

Jon Istad, Odd Lirhus, Eirik Kvalfoss, Gisle Fenne, Anne Elisabeth Elvebakk, Gro Marit Istad Kristiansen – og no: Hilde Fenne. Det er ikkje berre svenskane som har fått ei ny prinsesse.
Kva bygd er det me snakkar om? (Sjå vedlegg)