Ein spelemann vender heim

– Ole Bull Akademiet har alltid hatt ein spesiell plass i hjarta mitt! Det er ein spennande institusjon, og så er det denne utrulege evna til å gjennomføra ein spenstig idé…
Kvartsmedarbeidar Jo Asgeir Lie tek rektorjobben på det største alvor, og gler seg som ein unge… (Les saka i vedlegg.)