Venterom som ventar på oppussing

“Skaff deko eit liv!” “Love me or leav me” “Her sitte eg” “I rule this room” “Slutt å skriv”
“Venterommet på Sunde gjer som dei fleste venterom i Kvinnherad, det ventar på oppussing,” skriv Kvinnheringen.

Statens vegvesen vurderer å rusta opp venterommet, men er redde for at det berre vil bli bortkasta arbeid. Eit stort bilete av veggen på venterommet vekker nok ulike minne hos nokre av Kvinnheringen sine lesarar.
God sak. Oppfølgjar er venta.

Les saka som vedlegg