Konkurranseutsetjing som råkar hardt

Kommunale teneste på anbod, i dette tilfellet reinhaldstenesta i Os kommune, får ofte store konsekvensar for dei kommunalt tilsette. Les korleis Øystein Lid i Os og Fusaposten løyste saka.

Les saka som pdf