Har skrudd opp temperaturen på debattsidene

Eidsvoll Ullensaker Blad har gjort en vellykket innsats for å øke antall lokale leserinnlegg. Ansvarlig redaktør Roger Aarli-Grøndalen forteller hvordan de har gått fram:

Eidsvoll Ullensaker Blad har lenge hatt som mål å få mer fart på debattsidene, og om vi ikke har knekt koden, så har vi i hvert fall tatt noen grep som har fått opp temperaturen på sidene. Det første vi gjorde var å bestemme oss for at alle lokale leserbrev skulle på trykk så raskt som mulig. Mens vi tidligere kanskje sparte noen innlegg for å være sikre på at vi hadde noe liggende utover i uka, prøver vi nå å være så aktuelle som mulig. Dette har tydeligvis trigget flere til å skrive. Det er også blitt mer interessant å komme med motinnlegg når man opplever at man kan få det på trykk én til to dager etter at debatten startet.

I tillegg har vi ved flere anledninger oppfordret folk til å skrive inn til oss. Både i redaksjonelle kommentarer/innspill, men også når vi er ute og møter folk. Vi har også sagt at lista ikke trenger å være så høy, og alt må heller ikke være så seriøst. Selv om det aller meste på debattsidene nok hører hjemme under «politikk-paraplyen», har vi oppfordret folk til å skrive om det som måtte engasjere dem, om det så er noe så enkelt som hvem som serverer den beste kaffen lokalt.

Et annet viktig element, tror jeg, er at vi forsøker å gi av oss selv. Være personlige. Skriver man en kommentar om barnehagedekningen og har egne barn eller kanskje barnebarn, går det an å trekke inn egne observasjoner og erfaringer. Erfaringer som kanskje leserne også har, og som de da ønsker å dele med avisen og andre lesere.

Alt i alt har dette ført til at vi flere dager i uka må utvide fra én til to debattsider. Det mest ekstreme så langt er fire sider. Det blir mye debatt i løpet av en uke i en femdagers avis.

Nå skal det legges til at vi har fått litt hjelp av lokalpolitikerne denne høsten. Budsjettdebatten i Eidsvoll har vært mer opphetet enn på veldig mange år, og frontene har vært – og er – ekstremt steile. Det hjelper selvsagt på skrivekløen til mange. Men uten de grepene vi har tatt, tror jeg likevel ikke vi hadde fått en så stor respons.