Hva skjer i regionrådet?

De fleste store og små regioner har et regionråd. Ofte er det ineffektivt, lite fruktbart og mye byråkrati. Og møter du kanskje sjelden går i. Hva med å ta en tur i et av møtene – og se litt tilbake på hva rådet faktisk har gjort de siste årene? Er det de samme sakene som kommer opp gang etter gang?

I vårt tilfelle – Vesterålen regionråd – er det blant annet en samferdselsplan som har vært “behandlet” i tre-fire år. Politikerne har brukt tre år på å si at veien mellom regionen og flyplassen er den viktigste.
En annen viktig sak er et kompetansesenter som skulle bli etablert, men som strandet til syvende og sist på grunn av uenigheter om lokalisering.