Skap!

Vossa Jazz ville ha kunst, og elevane på Voss Folkehøgskule fekk frie tøyler: Skap!
(Sjå vedlegg.)