Idehefte: Skap lokalt engasjement gjennom journalistikken

Finn inspirasjon til nye og engasjerende måter å jobbe på i året som kommer!

Her finner du vedlagt idéheftet om public journalism som LLA sendte til redaksjonen i vår.

Du kan lære mer om public journalism som metode på LLAs seminar om kommunestyrevalget og kommunesammenslåing 22. januar. Det er fremdeles ledige plasser! Meld deg på her.

Public Journalism har som hensikt å øke publikums deltagelse i samfunnets aktiviteter, særlig i
beslutningsprosesser på lokalt nivå. Utgangspunktet er at redaksjonen vil noe mer enn bare å referere det som skjer. I stedet for å skrive at bygda forsøples, ønsker redaksjonen at menneskene som bor der blir ansvarliggjorte og rydder opp. Samtidig kan holdningene til forsøpling endres. Kommer vi så langt, er bygda blitt bedre. Det er menneskene i bygda som har endret tilnærming, men det finnes ingen andre enn lokalvisen som kan være katalysatoren til at denne holdningen endres.

Gjennom denne typen demokratistyrkende journalistikk bidrar lokalavisen til å føre folk nærmere hverandre i lokalsamfunnet. Gjennom sin løsningsorienterte journalistikk bidrar avisen til optimisme og framtidstro. Alt dette blir i sum et levende lokalsamfunn.

Les mer om public journalism i idéheftet. Der forklarer deltakerne i LLAs pilotprosjekt Levande lokalsamfunn hvordan de har jobbet med public journalism. Du finner også gode eksempler fra disse og andre aviser.