Dette sier lokalavisene om opplagstallene

“Fleire av dei store riks- og regionsavisene taper opplag på grunn av aktive nettsider. Sykkylvsbladet held seg framleis til papirutgåva, slik vi har gjort det sidan starten i 1946”
ansv. redaktør Frank Kjøde i kommentaren Fleire og fleire les Sykkylvsbladet (+9)

Dårleg levering:

“Den store auken i lesarar på nett har åpenbart kosta oss abonnentar. Nettavisa kombinert med å lese avisa på jobb er ei grunngjeving vi høyrer stadig oftare. (…) Vi sleit også med for dårleg levering i enkelte delar av kommunen sist haust, noko vi veit førte til at folk sa opp avisa”

redaktør Herborg Bergaplass om nedgangen i opplaget til Sunnmøringen (–18)

Kinderegg:

“Helgelands Blad sliter som andre aviser med å rekruttere nye abonnenter, særlig blant ungdommen. Foreldre bør kjøpe abonnement til ungdommen når de flytter. Det gir heimlengt tre dager i uka, de holder seg oppdatert om det som skjer, noe som øker mulighetene for at de søker seg tilbake, og bringer med seg erfaring og kompetanse. Et typisk kinderegg for de som vil ha ungdommen heim, mener vi i lokalavisa.

leder i Helgelands Blad (–273)

Over 5000

“Det er gledelig at vi fortsatt øker, som en av bare tre aviser i Nordland. Nå gjelder det å komme over 5000 i opplag”

redaktør og daglig leder Frank Øvrewall om opplagstallene som endte på 4.999 (+12)

Liker det ikke:

“Å gå ned i opplag med 100 er ikke direkte dramatisk, men etter et rekordgodt år i 2008 har vi nå hatt nedgang to år på rad. Det liker jeg lite”

redaktør Gjermund Nilssen i Nye Troms

Prestasjon fra dag til dag

“Ikke dermed sagt at vi føler oss fornøyde, langt derifra. Vi vet at vi må bli bedre dag for dag om vi fortsatt skal klare å å øke antallet abonnenter. For vi vet at det er det vi klarer å prestere fra dag til dag som vil avgjøre om vi vil lykkes eller ikke”

leder i Eikerbladet (+73)

VM i saueklipping

“For DT sitt vedkommende henger reduksjonen i løssalget blant annet sammen med at det i 2009 var ekstradistribusjon av avisen i forbindelse med VM i saueklipping. Det ekstraordinære avissalget hadde vi ikke i fjor”

leder i Dalane Tidende (–17)

Laussalet

" Av nedgangen på 39 aviser skuldast 29 nedgang i laussalet. Vi må berre halda fram med å laga ei betre og betre avis, og jobba målretta vidare med abonnementsarbeidet"

redaktør Håvard Sætrevik i Grenda.

Les om Voss på nettet:

" Det verkar som ein trend at ein del utflytte vossingar synest å klara seg utan papiravisa, når dei får med seg aktualitetane frå Voss på nettet"

redaktør Sigmund Midttun i Hordaland (–103)

Tidsbruken:

“Den største utfordringa blir å konkurrere med tidsbruken til folk”

leder i Valdres (–206)

Alvor:

“Et opplagsfall på 271 er mye. Det er all grunn til å ta det svært alvorlig og følge godt med”

redaktør Anita Gustavsen i Brønnøysunds Avis

Ro og tryggleik:

“Lokalavisene gjev ei viss ro og tryggleik. I denne posisjonen blir lokalavisene meir og meir unike, samanlikna med dei større avisene som formidlar sensasjonar og det ekstreme”

bladstyrar Knut Espelid i Vest-Telemark blad (+15)

Vi skriver om naboen din

“Vi skriver gode reportasjer og portrettintervjuer på menneskene som bor her, naboen din, ungene dine og bestemor, og vi skriver om Sortland. Den ene tilbakemeldingen jeg ofte får, er at “vi skriver jo om folk på Sortland” – og det er hele poenget"

ansv. redaktør Gard L. Michalsen i SortlandsAvisa (+29)

Vil øke mer i Hof:
“Jeg skjønner ikke helt hvorfor vi ikke øker mer i Hof. Folk må få øynene opp for alt det gode stoffet vi har fra kommunen”

redaktør Knut S. Evensen i Jarlsberg (+41) (Avisa har økt dekningen av Hof og har i dag en bred og god dekning av kommunen)

Tomme postkasser

“– Hva er redaktørens mareritt?

– At abonnentene ikke får avisa i postkassa fredag morgen. Gjøres det feil her gløder sentralbordet vårt, for er det noe kundene ikke liker så er det tomme postkasser"

redaktør Odd Birger Grønli i Steinkjer-Avisa (+173)

Se alle opplagstallene på lla.no