Finn sårbarheita i din kommune

Forskarar ved NTNU i Trondheim har kartlagt samtlege kommunar i landet og utvikla eit sårbarheitskart som viser kva område som er mest utsett for naturulukker som flaum, ras og skred. Kartet inkluderer både fysisk og sosial sårbarheit.

Ryfylke har funne ut at Sauda ligg midt på treet jamført med andre kommunar.