Sjekk Sande Avis sin spørrerunde med kandidatene

Alle parti har fått spørsmålet Tre konkrete ting partiet vil nedprioritere i perioden? og nesten alle partiene har kommet med konkrete ting på dette spørsmålet. Toppkandidatene som er intervjuet er også spurt om bl.a. favorittbok, – mat, -musikk, TV-program og om hobby. Leserne blir bedre kjent med kandidatene. En god spørrerunde fra Sande Avis.