Samferdsel

Fotospalta klarar seg fint på eiga hand, men det gjer ingenting om tematikken fell saman med leiaren (sjå vedlegg).