Trykk russekort, og kår det kuleste!

Vi inviterer russen til å gi oss vårt russekort. Så trykker vi alle, kårer det kuleste – og trekker dessuten en heldig vinner som får en iPad.