Repetisjonsknappen

Å vera pressefotograf kan ofte arta seg som ei repetisjonsøving. Men i somme høve kan det vera eit enkelt og effektivt grep – ikkje minst nyttig både for teksten og presentasjonen (sjå vedlegg).