Er renholdsfirmaene godkjent?

I høst ble det forbudt å selge renholdstjenester for bedrifter som ikke er godkjent av Arbeidstilsynet, skriver Svalbardposten. Journalist Line Nagell Ylvisåker har undersøkt hvilke renholdsbedrifter som er godkjent i Longyearbyen, og oppdaget at ISS var den eneste som hadde søkt om godkjenning.

Fra 1. september 2012 er det kun tillatt å kjøpe renholdstjenester fra bedrifter som er registrert i Arbeidstilsynets register. Virksomhetene blir registrert i registeret fra søknadstidspunktet med status «under behandling», frem til saken er ferdigbehandlet. Arbeidstilsynet vil sanksjonere brudd på forskriftens bestemmelser fra 1. desember 2012.

Sjekk Arbeidstilsynets register for å finne ut hvilke renholdsbedrifter som er godkjent eller som har søknad under behandling. Bedriftene er sortert etter fylke.