Praktiske råd for papir og nett

Undervegs til LLAs landsmøte klekka lokalavisene sjølve ut idear, forslag og praktiske råd om kva lokalavisene bør gjera på papir og nett i tida frametter. Hent gruppearbeidet på LLAs nettsider:
Landsmøtedokumentasjon