God prioritering på nyhetssider

Vi viser frem to nyhetssider fra Nye Troms. God og tydelig prioritering = oversiktelige sider.