God presentasjon av trivselsundersøking

Forskarar har undersøkt trivselen i bygda Skåbu, blant innbyggjarar og også blant unge. Journalist Bjørn Sletten i Dølen lagde desse oppslaga av materialet.