Portrettet

Standard prosedyre er vel å setja portrettobjektet inn i ein samanheng (sjå biletet), men kanskje noko kan dukka opp undervegs? Om det ikkje vart 1. side, kva då med dei andre biletvala? (Sjå vedlegg.) Her er det berre å kjefta og smella.