Det politiske kartet

“Slik det framgår av vårt «politiske kart for Øksnes» så bor samtlige
politikere i dagens kommunestyre på adressene Myre, Alsvåg,
Strengelvåg, Gisløy og Steinlandsfjord”, skriver journalist Tommy Hansen i Øksnesavisa.

Øksnesavisa stiller da følgende spørsmål til partilederne i Øksnes:

Vil deres parti ha i tankene en geografisk, kjønns- og aldersmessig fordeling når nominasjonsprosessen tar til for fullt?

Er det viktig med en størst mulig geografisk
spredning av representantene for at hele kommunen skal «være representert» i
kommunestyret?"

Er antallet representanter i kommunestyret noe Øksnes kommune bør se på for framtiden?

_Mer kart og fordeling: se Raumnes sin sak om skolestruktur