Nye perspektiver

Gjesdalbuen har satt lokalsamfunnet under lupen med å spørre dem som har et helt annet blikk på lokalsamfunnet. Intervjuobjektene sier nok det mange allerede vet: Nordmenn er ikke alltid så lette å bli kjente med. Samtidig får saken frem hva flyktningene synes er bra med lokalsamfunnet.

Kildene til intervjuet er funnet på kommunens voksenopplæring. Alle norske kommuner er bedt om å ta i mot flere flyktninger, noe som aktualiserer saken for alle LLA-avisene.

Saken er gitt tydelig plass og flott presentasjon.

Hvordan mener du saken kunne vært fulgt opp?