LLA på tur med Kommunal- og forvaltningskomiteen

Måndag 20. januar reiser Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget på studietur til Finland og Danmark for å få innsikt i erfaringane desse landa har frå endringar i kommunestruktur. LLA stiller med ein journalist på denne turen: Trine Barka Højmark, til dagleg journalist i Solabladet.

Trine Barka Højmark møtte komitéleiar Helge André Njåstad (FrP) på Stortinget måndag denne veka (foto:LLA)

LLA sender journalist Trine Barka Højmark med på denne turen for at medlemsavisene tidleg skal få innsikt og kunnskap om Stortinget sitt arbeid med kommunestruktur-reformen. I tillegg skal Trine produsera godt og relevant stoff frå turen som LLA-avisene kan få kjøpa rimeleg.

Trine Barka Højmark (25) er frå Jørpeland i Strand kommune. Ho har studert journalistikk i Stavanger, og var redaktør for studentavisa SmiS i eitt år etter ho var ferdig med utdanninga. Ho byrja som journalist i Solabladet sommaren 2011. Ho møtte komitéleiar Helge André Njåstad på Stortinget på måndag for ein prat i forkant av studieturen. Njåstad kunne fortelja at regjeringa vil koma med meir informasjon om kommunereform-prosessen den 14. mai, blant anna med forslag til gulrot for dei berørte kommunane.

– Det er eit uttalt mål frå den nye regjeringa og stortingsfleirtalet å gjennomføra endringar i kommunestruktur og oppgåver på dei forskjellige forvaltningsnivå. For innbyggjarane i alle lokalsamfunn vil dette vera ei av dei viktigaste saker på lenge, og dermed ei svært viktig sak for lokalavisene. Vi i LLA veit at lokalavisene våre vil laga god journalistikk som gir ein god demokratisk prosess i sine lokalsamfunn. Med å engasjera ein journalist til å lage saker frå Stortingskomiteen sin studietur og med statsråd Sanner håpar vi å kunna hjelpa avisene våre til å vera i forkant. seier generalsekretær Rune Hetland i LLA.

Har du innspel eller spørsmål til LLA sin representant på turen?

Du kan nå Trine Barka Højmark:
E-post: trine.hojmark@solabladet.no
Mob.416 31 872

Kommunestruktur vert også tema på LLAs landsmøte i Bergen. Komitéleiar Helge André Njåstad deltek, saman med blant andre Roger Buch, forskningsjef i samfunnsvitenskap ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Buch er ein av dei mest brukte ekspertane på kommunalpolitikk, partier og val i Danmark.