Fritidsvaner på hjemstedet og i andre land


Tertnes videregående skole i Bergen har takket være EU-støtte samarbeidet med skoler i Spania, Slovenia og Sverige siden 2009. Comeniusmidler finansierer
 prosjektet “Mat og fritidsvaner blant ungdommer”.
 Lokalavisen kan støtte sin lokale videregående skole til å sette i gang tilsvarende prosjekter.


Kanskje med fokus på det lokale. Avisen kan bistå i selve søknadsarbeidet, og i å skaffe kontakter med aviser i andre land som kontaktes for deltakelse. Det er naturlig å ta utgangspunkt i vennskapskommuner i tre EU-land. Les om Tertnes vgs "her ":http://comeniusprosjekt.weebly.com/om-comenius-prosjektet.html

Ukas ungstoff-tips er levert av Jan Steen, steenmedia.no