Fokus på digital mobbing

Søvesten har sett på tallene fra elevundersøkelsen for Sodin skole og intervjuet skolens rektor om digital mobbing. Utgangspunktet var kommunens tjenesterapport. Alle kommuner må hvert år melde inn tall til databasen Kostra. Tallene som ligger ute i Kostra er fra 2011, men Sodin skole har også sett på tallene fra elevundersøkelsen våren 2012.

Søvesten har også funnet fakta om digital mobbing hos Medietilsynet.

I forbindelse med skolestart foregår det flere kampanjer mot mobbing. Manifest mot mobbing arrangerer denne uken kampanjen ”Voksne skaper vennskap”, mens ”Bruk Hue”-kampanjen, som er et samarbeid mellom Telenor, Medietilsynet, Barnevakten og Røde Kors, foregår utover høsten. Her kan du se hvilke skoler som får besøk av ”Bruk Hue” i høst.