Høy inntekt blant kommunestyrerepresentantene

Hele 42 prosent av alle kommunestyrerepresentantene har inntekt over 500 000 kroner. Dette tilsvarer en økning på 19 prosentpoeng siden forrige valg i 2007. Antall kvinnelige ordførere og kvinnelige representanter holder seg stabilt. Innvandrere har fått en noe større andel av kommunestyrerepresentantene ved årets valg enn ved valget i 2007. Det er små endringer i alderssammensetningen sammenlignet med valget i 2007, men oversikten viser en liten økning i andelen representanter fra den yngste og den eldste aldersgruppen. Les mer på ssb.no

(illustrasjonsfoto: Helen Frøyseth)